18-600_Printconnect_BlindesJul_2018_v2.indd

17-690_Printconnect_BlindesJul_2017_v2.indd

Blindes Jul

Julebladet “Blindes Jul” udgives hvert år af Dansk Blindesamfund.
Bladet udkom første gang i 1945 i bladudgave i Aalborg. Dette er muligvis grunden til, at bladet er bedst kendt og at de fleste blade sælges i Nordjylland. Der udgives ca. 120.000 eksemplarer om året på landsplan, hvoraf knap halvdelen af bladene bliver solgt i Nordjylland. Salget foregår ved dørsalg af frivillige sælgere.
Midlerne fra overskuddet går ubeskåret til de kredse, hvor bladene bliver solgt. Pengene bruges til kulturelle formål bl.a. kursusvirksomhed, og til sociale arrangementer for blinde og svagtseende.

 

GrafikNord har produceret udgaverne i 2013, 2014, 2015, 2017 og 2018 i samarbejde med Printconnect ApS.

www